Anti-spam

Make Websolutions AS ønsker å bli ansett som en pålitelig leverandør av tjenester
for e-postmarkedsføring. Derfor tar vi problemet med søppelpost
også kjent som spam svært alvorlig.


Når du registrerer deg som bruker av Make Newsmail forplikter du deg til å følge våre retningslinjer for utsendelser av nyhetsbrev på e-post. Misbruk av tjenesten vil føre til at din konto slettes umiddelbart.

Markedsføringsloven utgjør grunnlaget for Make Websolutions AS retningslinjer, og som bruker av våre tjenester forplikter du deg til å overholde disse bestemmelsene. Når du sender ut henvendelser til mottakere i andre land, forplikter du deg til å følge de relevante lover i de respektive landene.

Når du sender ut nyhetsbrev og annen ekstern markedsføring, forplikter du deg til alltid å informere mottakeren om muligheten for å melde seg av din mailing-liste. Enhver avmelding må alltid respekteres umiddelbart. I Make Newsmail vil det automatisk bli inkludert en avmeldingslenke i malen for ditt nyhetsbrev.

Du innhenter samtykke fra dine mottakere til å motta nyhetsbrev og annen markedsføring på følgende vis:

  • Påmeldinger til nyhetsbrev via et påmeldingsskjema på din nettside.
  • Godkjenning av mottak av nyhetsbrev gjennom en avmerkingsboks i et skjema.
  • Kunder som oppgir sin e-postadresse som en del av handelen.
  • Muntlig godkjennelse.

Make Newsmail er en tjeneste utviklet og levert av Make Websolutions AS. Har du spørsmål angående vår retningslinjer med hensyn til søppelpost eller tjenesten generelt?

Ta kontakt på support@make.as.